Projekt „Polska – międzynarodowy hub edukacji i badań w zakresie IT (Poland IT Hub for You)”, Fundacja Edukacyjna Perspektywy realizuje w latach 2020 i 2021. Prowadzony jest w ramach finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu DIALOG. W ramach projektu realizowane są działania mające na celu zainteresowanie utalentowanych studentów, doktorantów i młodych badaczy z krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej podjęciem studiów oraz budowaniem kariery naukowej i zawodowej w Polsce. Oferowane też będą stypendia na przyjazd grup studentek IT/TECH/Computer Science na Perspektywy Women in Tech Summit 2020” – największe wydarzenie dla kobiet w technologiach w Europie

W Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wierzymy w moc współpracy i wymiany wiedzy. Dynamicznie rozwijający się rynek ICT (Information and Communication Technologies) w Polsce otwiera nowe zapotrzebowania na specjalistów z całego świata. Staje się to nową platforma do budowania szerokiej współpracy z uczelniami, instytucjami i przede wszystkim młodymi entuzjastami technologii z całego świata.

Polska – międzynarodowy hub edukacji i badań w zakresie IT Poland IT Hub for You, Fundacja Edukacyjna Perspektywy realizuje w latach 2021 i 2022. Prowadzony w ramach finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu DIALOG. W ramach projektu realizowane są działania mające na celu zainteresowanie utalentowanych studentów, doktorantów i młodych badaczy z krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej podjęciem studiów oraz budowaniem kariery naukowej i zawodowej w Polsce. Oferowane też będą stypendia na przyjazd grup studentek IT/TECH/Computer Science na Perspektywy Women in Tech Summit – największe wydarzenie dla kobiet w technologiach w Europie.

Działania

W krajach Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej prowadzimy promocję Polski jako Hubu IT i program 400 grantów dla utalentowanych informatyczek na przyjazd na Perspektywy Women in Tech Summit. Podróżujemy tam, by odkrywać i poznawać ich spojrzenie na technologię oraz edukację w obszarze ICT (information and communication technologies). Rozmawiamy, by zrozumieć ich podejście, wyzwania i możliwości. Budujemy partnerstwa z instytucjami oraz uczelniami technicznymi.

Perspektywy Women in Tech Summit

Zależy nam, by tworzone przez nas wydarzenie, Perspektywy Women in Tech Summit było tyglem idei, inspiracji i wiedzy z rozmaitych zakątków świata. Innowacja zaczyna się tam, gdzie spotykają się różne punkty widzenia. 

Już dwukrotnie gościliśmy delegacje z państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej oraz Kaukazu w Warszawie. Dla naszych uczestniczek jest to niezapomniane doświadczenie, które ma ogromny wpływ na kreowanie ich ścieżek kariery. Co roku staramy się monitorować efekty uczestnictwa w Summicie i dziś wiemy jedno – to projekt który ma ogromny wpływ na rozwój tych dziewcząt.

Razem Silniejsi

W roku 2022 został powołany komitet organizacyjny na Kaukazie oraz w Azji Centralnej. Od roku 2022 prowadzone są intensywne działania na rzecz społeczności ukraińskiej w Polsce.

Rada Projektu

przegalinska

DR ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA 

AI RESEARCHER AT MIT/ALK

Andrzej Pacek

ANDRZEJ PACEK

HEAD OF NATWEST POLAND

Anna Gambin

PROF. ANNA GAMBIN

Prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Walczyk

KATARZYNA WALCZAK

Wiceprezeska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

„Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „DIALOG” w latach 2019-2022

PARTNERZY