Monitorujemy sytuację kobiet w technologiach. Nasze działania opieramy na wiedzy, którą zbieramy co roku i prezentujemy w postaci Raportów merytorycznych. Udostępniamy je szeroko zgodnie z filozofią open sources. Najważniejsze z nich to:

Różnorodność ma znaczenie. Młode liderki STEM kreują zmianę

Najnowszy Raport Fundacji Perspektywy i Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga ”Różnorodność ma znaczenie. Młode liderki STEM kreują zmianę”, w którym prezentujemy wyniki badania dotyczącego różnorodności i przywództwa przeprowadzonego wśród założycielek startupów technologicznych – uczestniczek 5. edycji programu akceleracyjnego dla startupów technologicznych “Shesnnovation Academy”.

Kobiety na Politechnikach 2023

Wspólnie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Ośrodkiem Badawczym przygotowaliśmy raport „Kobiety na Politechnikach 2023”. Skupia się on w większym stopniu na analizie sytuacji kobiet na poszczególnych szczeblach kariery akademickiej w obszarze STEM.

Młode wartości

Najnowszy Raport Fundacji Perspektywy i Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga ”Młode wartości. Jakiego świata chce pokolenie Z reprezentujące obszar ICT i STEM?” powstał we współpracy z badaczkami z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest poświęcony wartościom w życiu młodych ludzi uczących się, studiujących lub pracujących w sektorze ICT (information and communication technologies) i STEM (science, technology, engineering, mathematics). Badanie przeprowadzono na kilkusetosobowej próbie, przy pomocy ankiety on-line z wykorzystaniem kwestionariusza Google. Raport obejmuje 7 obszarów tematycznych: rynek pracy, technologie, przywództwo, dyskryminację i nierówność (w tym poświęcono odrębny panel na dyskryminację i nierówność płci), ekologię, pandemię. W każdym z wyznaczonych obszarów pytano o przekonania, aspiracje, opinie, oceny, doświadczenia i zachowania. Pozwoliło to zrekonstruować świat, w jakim żyją i pragną żyć młodzi ludzie, w większości zaliczający się do pokolenia Z.

Kobiety na Politechnikach 2022

We współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji przygotowaliśmy raport „Kobiety na Politechnikach 2022” Skupia się on w większym stopniu na analizie sytuacji kobiet na poszczególnych szczeblach kariery akademickiej w obszarze STEM.

Przywództwo kobiet 2021. Technologie, biznes, nauka

Najnowszy Raport Fundacji Perspektywy i Citi Foundation „Przywództwo kobiet 2021. Technologie, biznes, nauka” analizuje zjawisko przywództwa kobiecego w pokoleniu milenialsek – najbardziej aktywnym na rynku pracy. Publikację przygotowano na podstawie wyników sondażu ankietowego 750 liderek poprzedzonego badaniem grup fokusowych. Wśród respondentek dominowały przedsiębiorczynie i startuperki, liderki zajmujące wysokie stanowiska w firmach, naukowczynie przejmujące odpowiedzialność zarządczą na uczelniach i w instytucjach badawczych oraz młode osoby wykazujące cechy przywódcze na studiach. Raport kreśli ich bogaty i zniuansowany portret, a także zawiera Zestaw Rekomendacji jak wspierać przywództwo kobiet w praktyce. Raport powstał przy wsparciu merytorycznym Fundacji Kronenberga.

Kobiety na Politechnikach 2021

We współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji przygotowaliśmy raport „Kobiety na Politechnikach 2021” Skupia się on w większym stopniu na analizie sytuacji kobiet na poszczególnych szczeblach kariery akademickiej w obszarze STEM.

Kobiety w Technologiach 2020. Rewolucja przyspiesza

W pięć lat po badaniu “Potencjał kobiet dla branży technologicznej” Fundacja Edukacyjna Perspektywy wraz z Citi Foundation i Fundacją Kronenberga podjęła się zbadania aktualnej sytuacji kobiet w branży technologicznej w Polsce. Publikację przygotowano na podstawie wyników sondażu ankietowego 1000 respondentek (500 studentek kierunków technicznych i ścisłych oraz 500 profesjonalistek z branży high tech). Raport kreśli bogaty i zniuansowany portret współczesnych profesjonalistek w branży technologicznej oraz wchodzących do tej branży studentek, pokazuje ich aspiracje oraz wyzwania, przed którymi stają, w tym problemy związane z przebywaniem w środowisku z przewagą mężczyzn (występowanie seksizmu, kwestia kobiecej solidarności itp.). Wskazuje kierunki zmiany samego przemysłu technologicznego i otwierania go na potrzeby kobiet, a także analizuje chęć kobiet do zakładania startupów. Diagnozuje też pozytywne zmiany. “Pełzająca rewolucja” związana z szerszym wchodzeniem kobiet do świata technologii i zajmowaniem tam przez nie coraz bardziej eksponowanych stanowisk wychwycona w badaniu z 2015 – obecnie przyspiesza.

Kobiety na politechnikach (2010-2020)

Od 10 lat razem z Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)  przygotowujemy i prezentujemy w ramach akcji „Dziewczyny na politechniki!” raport „Kobiety na politechnikach”. Zawiera on wyniki analizy udziału kobiet studiujących na publicznych uczelniach technicznych w Polsce. Zawiera on szczegółowe dane z każdej jednostki/wydziału i z każdej uczelni technicznej w Polsce. Jego ważną częścią jest pogłębiona analiza sytuacji kobiet na kierunkach informatycznych.

W roku 2020 raport ten został przygotowany we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji i skupił się w większym stopniu na analizie sytuacji kobiet na poszczególnych szczeblach kariery akademickiej w obszarze STEM.

Kobiety w IT i Tech (2019)

Ten raport, przygotowany na podstawie wyników innych naszych badań oraz szeroko zakrojonego desk research zewnętrznych źródeł informacji to analiza sytuacji kobiet w technologiach w Polsce w kilku wybranych przekrojach. Skupiamy się tu głownie na profesjonalistkach i naukowczyniach. Raport ten przygotowany został na pierwszą edycję „Perspektywy Women in Tech Summit” w 2018 roku.

Potencjał kobiet dla branży technologicznej (2015)

To szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Siemens. Jego celem była kompleksowa analiza uwarunkowań związanych z wyborem ścieżki edukacyjnej przez kobiety, ich aspiracji i oczekiwań w tym obszarze, a także realizacji tych aspiracji na rynku pracy. Na tej podstawie stworzono Zestaw Rekomendacji w zakresie wsparcia rozwoju karier kobiecych w branży technologicznej – od szkoły, przez studia, aż po rynek pracy. Rekomendacje zaproponowano w obszarze polityki publicznej, działalności sektora przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Zbadano 2000 maturzystek – poszukując czynników, które powodują, że niektóre z nich chętniej wybierają kierunki techniczne i ścisłe, 600 studentek – pod kątem planowania przez nie ścieżki rozwoju zawodowego, i ich oczekiwań od rynku pracy – oraz kilkadziesiąt firm w związku z ich rozwiązaniami pod kątem potrzeb kobiet.