IDEA

Wierzymy w kobiety i ich wielki potencjał. Wierzymy, że świat, w którym będą miały one więcej do powiedzenia w kluczowych obszarach – takich jak polityka, biznes i technologie – będzie mądrzejszy i bardziej zrównoważony. Dzięki kobietom, ich kompetencjom, wartościom, które wnoszą i nowemu podejściu do rozwiązywania problemów – świat ma szansę na nową historię. Współtworzenie tej historii to nasz przywilej, misja i wielka przyjemność.

MISJA

Inspirujemy, łączymy i wspieramy kobiety w technologiach, nauce i innowacji. Zachęcamy je do wyboru edukacji w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Pomagamy im wejść na rynek pracy oraz zbudować spektakularną karierę – w przemyśle, nauce czy też na drodze rozwoju własnego startupu technologicznego. W ten sposób wspieramy powstanie pokolenia świadomych liderek, które zmienią świat technologii. 

Walczymy ze stereotypami dotyczącymi roli kobiet w społeczeństwie. Dzięki naszym działaniom żadna dziewczynka już nigdy nie zostanie bezrefleksyjnie wykluczona ze STEM-owej inspiracji.

Tworzymy platformy i koalicje, dzięki którym współpracują ze sobą przedstawiciele świata akademickiego i najbardziej innowacyjnego przemysłu high tech. Nasze działania wychodzą poza granice Polski, angażujemy się coraz szerzej, w krajach na Wschodzie – aż do Azji Centralnej. Zaś Perspektywy Women in Tech Summit jest imprezą wielkoskalową z ambicjami globalnymi.

Dziewczyny z naszych programów biorą udział również w ogólnopolskim wolontariacie IT for SHE, w ramach którego mogą uczyć programowania dzieci z małych miejscowości – rozumiejąc że wiedza i kompetencje zobowiązują do szerszego zaangażowania.

DZIAŁANIA

Od 14 lat wspieramy dziewczyny w wyborze kierunków technicznych i ścisłych w ramach akcji Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!. Do tej pory wzięło w nich udział 200 000 dziewczyn, a udział kobiet na politechnikach wzrósł o 10 punktów procentowych. Prowadzimy też szereg działań inspiracyjnych dla młodych kobiet w technologiach i nauce: IT for SHE,  Lean in STEM, Girls go start-up! Academy, Shesnnovation, Dziewczyny do nauki!, a także program stypendialny dla studentek informatyki: “Nowe technologie dla dziewczyn” (wspólnie z Intel). W 2021 wystatowaliśmy także z programem LeaderSHEp in Tech Academy. W większość działań wbudowujemy element mentoringu – bo wierzymy w wartość relacji, w której osoby z doświadczeniem chcą się nim dzielić z dziewczynami z potencjałem.

Jesteśmy również organizatorami Perspektywy Women in Tech Summit – największego wydarzenia dla kobiet w technologiach w tej części świata – gromadzącego 8500 uczestniczek i uczestników z 100 krajów świata.

W krajach Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej prowadzimy promocję Polski jako Hubu IT i program 400 grantów dla utalentowanych informatyczek na przyjazd na „Perspektywy Women in Tech Summit”. Nasze działania opieramy na badaniach, które opracowujemy w formie wartościowych raportów.

O FUNDACJI EDUKACYJNEJ PERSPEKTYWY

Perspektywy Women in Tech jest częścią Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Jest to organizacja pozarządowa non-profit, działająca od 1998 roku, specjalizująca się we wspieraniu młodych ludzi w podejmowaniu najważniejszych życiowych decyzji, takich jak wybór zawodu, szkoły i uczelni oraz w budowaniu jakości polskiego szkolnictwa średniego i wyższego. Fundacja tworzy prestiżowe rankingi edukacyjne – m.in. Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich, Ranking Szkół Wyższych, Ranking Kierunków Studiów. Od 2005 prowadzi we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich kampanię promocji polskich uczelni za granicą – „Study in Poland”. Wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje dwa projekty systemowe finansowane ze środków „Dialog” (2020-2021): „Visibility Project” i promocję Polski na Wschodzie jako zagłębia doskonałych studiów i badań w obszarze nauk informatycznych „Poland – IT Hub for You”.  

Działania prokobiece realizowane w ramach Perspektywy Women in Tech są integralna częścią realizacji misji Fundacji Perspektywy skupionej na doradztwie zawodowym, budowaniu ecosystemu innowacji w Polsce i w Europie i szerokiej promocji talentów w obszarze STEM.

NAGRODY

NAGRODY to dla nas dowód na to, że to co robimy jest potrzebne i że ktoś może chcieć się od nas uczyć wypracowanych przez nas rozwiązań. Tą wiedzą chętnie się dzielimy. Oto najważniejsze z nich:

European Digital Skills Award 2017 by European Commission za program „IT for SHE” dla studentek kierunków informatycznych – uznany za najlepsze działania dla kobiet w technologiach w Europie. 

Digital Shapers 2019 by Digital Poland – za działania edukacyjne w obszarze kompetencji cyfrowych

Excellence in Mentoring Award of the Year 2019 (nomination) by Technologia w Spódnicy – za dorobek 500 par mentoringowych w obszarze nauk technicznych w programach Perspektywy Women in Tech

Lumen 2017 by PCG – za wzorcową, długodystansową współpracę Fundacji i 16 polskich uczelni technicznych przy akcji „Dziewczyny na politechniki!”

dr Bianka Siwińska

CEO
b.siwinska@perspektywy.pl
501 535 785

Marlena Piotrowska

 Koordynatorka
„Dziewczyny na politechniki”
„Nowe Technologie dla Dziewczyn”

m.piotrowska@perspektywy.pl

Joanna Lisiecka

Dyrektor Programowa
j.lisiecka@perspektywy.pl
696 483 349

Sandra Wiktorko

Partners Angel
„Perspektywy Women in Tech”

s.wiktorko@perspektywy.pl

Joanna Maraszek

Social Media Lover,
Koordynatorka projektów Wschodnich

j.maraszek@perspektywy.pl

Elżbieta Wyraz

Koordynatorka
„Shesnnovation Academy”
„Program wolontariacki IT for SHE”
e.wyraz@perspektywy.pl