0
Edycje
0
Par mentoringowych
0
Dzieci w programie wolontariackim
0
Uczestniczek Women in Tech Camp

Tylko 13% studentów informatyki w Polsce to kobiety. w korporacjach technologicznych jest ich jeszcze mniej. Niedobór specjalistów z zakresu nowych technologii już teraz szacuje się w Polsce na 50 000, a w Europie, do roku 2020 niedobór ten wyniesie 1 milion. Wprowadzenie większej liczby kobiet na rynek pracy w informatyce może powiększyć europejski PKB o 9 miliardów Euro rocznie.

IT for SHE to program dla  dziewczyn pełnych pasji dla technologii, programowania i informatyki.

Został uznany za najlepsze działanie dla kobiet w technologiach w Europie i otrzymał od Komisji Europejskiej European Digital Skills Awards.

IDEA

Celem programu IT for SHE jest pomoc utalentowanym studentkom kierunków informatycznych w wejściu na rynek pracy. Jego elementy to: największy w europie obóz tematyczny dla dziewczyn w IT – Women in Tech Camp, program mentoringowy w najlepszych firmach technologicznych oraz kampania wolontariacka w małych miejscowościach, zachęcająca do nauki programowania. W grudniu 2020zorganizowana zostanie konferencja Perspektywy Women in Tech Summit – największe wydarzenie dla kobiet w technologiach w tej części świata.

#1

PROGRAM

MENTORINGOWY

W jego ramach  zapraszamy studentki kierunków informatycznych do aplikownia, by znaleźć się pod  opieką mentorki lub mentora z czołowych firm technologicznych.  We współpracy z nimi będziecie rozwijać swój potencjał, wiedzę z zakresu programowania i zarządzania, a także realizować ambitne projekty technologiczne.
Dostępni są mentorzy z takich firm jak: Citi, Google, Facebook, Intel, Ericsson, Goldman Sachs, P&G, RBS i Tomtom.

#2

WOMAN

IN TECH DAY

Women in Tech Day to nowy segment programu IT for SHE kierowany do studentek i doktorantek kierunków technicznych i ścisłych, jego celem jest wsparcie w zakresie znalezienia i zdefiniowania ścieżki kariery młodych kobiet, jak i  wsparcie ich w wejściu na rynek pracy.

W ramach Women in Tech Day wspólnie z ekspertami z zaprzyjaźnionych firm technologicznych zorganizujemy na ponad 15 politechnikach i wydziałach ścisłych uniwersytetów wydarzenia podczas, których studentki i doktorantki będą mogły wziąć udział  warsztatach, techtalkach i klinice kariery.

#3

PROGRAM

WOLONTARIACKI

IT for SHE to program wolontariatu, w ramach którego aktywne studentki kierunków informatycznych jeżdżą w lato do małych miejscowości i uczą tam w szkołach – programowania i wiedzy technologicznej. Jego celem jest zwiększenie zainteresowania obszarem STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) wśród dzieci, promowanie kobiet w roli ekspertek technologicznych i uruchamianie ich potencjału społecznego.

Razem rozbudzamy miłość do nowych technologii!

#4

WOMAN

IN TECH CAMP

Women in Tech Camp to obóz dla najzdolniejszych studentek informatyki z polskich uczelni technicznych. W tym roku odbędzie się już czwarta edycja największego w Europie obozu tematycznego dla dziewczyn w IT. Dla studentek jest to niezwykła okazja do zgłębienia tajników zaawansowanego programowania, spotkania wybitnych mentorów i mentorek oraz zaplanowania kariery profesjonalnej i ścieżki rozwoju osobistego w branży technologicznej. Dziewczyny stworzą też network inspiracji i wzajemnego wsparcia, który stanowić będzie fundament dla ruchu wybitnych kobiet w IT.

Do aplikowania na Women in Tech Camp zapraszamy dziewczyny, które chcą tworzyć przyszłość nowych technologii! 🙂

Udział w obozie jest bezpłatny.

FILMY

PARTNERZY