Dołącz do zespołu Perspektywy Women in Tech
i zmieniaj z nami świat kobiet w nowych technologiach!

Czy wiecie, że w konferencji technologicznej Fundacji Perspektywy – Women in Tech Summit w 2023 roku wzięło udział 12 000 osób ze 100 krajów? To jedno z kilkudziesięciu wydarzeń, które co roku organizujemy, by móc uratować świat. Wiemy, że potencjał i talenty, które tkwią w kobietach, to brakujące elementy konieczne do zmiany sposobu myślenia, działania i podejmowania decyzji. Technologia, Nauka i Innowacje to obszary, w których kobiety muszą mieć dużo do powiedzenia.

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Project Manager’a/ki do prowadzenia projektów tj. np.:

 • Dziewczyny na politechniki! – Zupełnie nowa odsłona kultowej akcji zachęcającej licealistki do zainteresowania się studiami inżynierskimi – niech poruszy serca nowego pokolenia!
 • IT for SHE – Program uznany za najlepsze działanie dla kobiet w technologiach przez Komisję Europejską – ma wielki potencjał i dorobek – ale niech teraz leci w Kosmos!

oraz współtworzenia z nami:

 • Perspektywy Women in Tech Summit  – największej konferencji technologicznej w Polsce i największego święta kobiet (i mężczyzn) w technologiach w naszej części świata

Poszukujemy osoby z min. 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i prowadzeniu, świetną znajomością języka angielskiego, samodzielnych, zaangażowanych, kreatywnych, odważnych, dla których misja Fundacji Perspektywy i wartości są równie ważne jak dla nas.

Dołącz do nas i pomóż nam włączać kompetentne kobiety do działania i angażowania się w sprawy świata, rozwiązywania problemów społecznych oraz tworzenia przełomowych innowacji technologicznych. Bądź ważną częścią tej zmiany.

 

 


Zobacz nasze projekty:

Programy Perspektywy Women in Tech 

Perspektywy Women in Tech Summit

 

 


Jak pracujemy?

W Fundacji Perspektywy dzielimy takie wartości jak:

 • Różnorodność,
 • Sprawiedliwość/ bycie fair
 • Rozwój i odpowiedzialność
 • Wzajemne wspieranie się kobiet (i mężczyzn) i kobiecy empowerment,
 • Wspieranie mniejszości LGBT,
 • Wspieranie migrantek (w tym szczególnie stawiamy na działania na rzecz Ukrainek)
 • Poszukiwanie rozwoju technologii w służbie dobra,
 • Ochrona Planety i klimatu,
 • Krzewienie zaangażowania kobiet w sprawy świata, w rozwiązywanie problemów społecznych technologicznych, politycznych
 • Pracujemy wspólnie z mądrymi facetami i innymi osobami


Na co dzień pracujemy?

 • Projektowo
 • Hybrydowo (częściowo zdalnie, częściowo w biurze)
 • W środowisku międzynarodowym
 • Z najmądrzejszymi kobietami w Polsce i nie tylko
 • W dużej mierze z ekspertkami i ekspertami najwyższych szczebli zarządzania
 • Najbardziej intensywny czas pracy w naszej Fundacji przypada na marzec/kwiecień, maj i czerwiec
 • Co 1 -1,5 miesiąca pracujemy w weekendy organizując nasze fantastyczne wydarzenia dla kobiet
 • W przyjaznej atmosferze włączającej cały Zespół do współtworzenia wizji Fundacji.


Czego oczekujemy od kandydata/-tki?

Od osoby na stanowisku Project Manager’a/ki oczekujemy:

 • Minimum dwuletniego doświadczenia w zarządzaniu projektami, małymi zespołami – do 5-10 osób i wydarzeniami w postaci eventów, konferencji.
 • Umiejętności pracy w środowisku projektowym, planowania i organizacji pracy, koordynacji pracy, analizy rezultatów, nastawienia na uczenie się na doświadczeniach.
 • Umiejętności prowadzenia projektów od pomysłu do wdrożenia.
 • Umiejętności pracy w oparciu o założone cele.
 • Umiejętności pracy w środowisku wielozadaniowym i ustalania priorytetów realizacji zadań.
 • Wykazywania się własną inicjatywą, dostarczania rozwiązań, inspirowania i wspierania innych, włączania się aktywnego do rozwiązywania problemów.
 • Umiejętności pracy w dynamicznym środowisku i zarządzania czasem własnym i zespołu.
 • Umiejętności pracy interpersonalnej i budowania i rozwijania relacji.
 • Umiejętności pracy w środowisku hybrydowym, rozproszonym, międzynarodowym.
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.
 • Umiejętności robienia slajdów prezentacyjnych
 • Znajomości pakietu MS Office. Używamy też Workplace, Trello, Asany – zatem oczekujemy również znajomości tych aplikacji (szybkiego wdrożenia).

Mile widziane są:

 • Znajomość programów, aplikacji graficznych: Photoshop, Canva itp.
 • Swoboda w poruszaniu się po social mediach

Co oferujemy?

Osobom w naszym Zespole oferujemy:

 • Wynagrodzenie – do ustalenia, w zależności od doświadczenia
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
 • Hybrydowy model pracy 3 dni w biurze w Warszawie, 2 dni zdalne (lub 4 + 1).
 • Premie za wyjątkowe osiągnięcia.
 • Rozwój w organizacji działającej globalnie.
 • Praca z ekspertkami i ekspertami z całego świata.
 • Praca nad rozwojem utalentowanych dziewczyn i kobiet i wpływ na kształtowanie ich rozwoju przez bezpośrednie prowadzenie danego projektu.
 • Pracę w bardzo inspirującym i rozwijającym środowisku.
 • Otwartą, wspierającą atmosferę w zespole.
 • Możliwość kreowania rzeczywistości i rozwój kompetencji menedżerskich.

Chcesz dołączyć do Zespołu?

Wyślij swoją aplikację na adres: rekrutacja@perspektywy.pl do dnia 25 października br. w tytule maila wpisując: GIRL_POWER!


UWAGA:

Dajemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

W przesłanej aplikacji umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Perspektywy, z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Jeżeli chcesz, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Perspektywy, z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska”.

 


Dane osobowe:

Twoje dane osobowe, jako kandydatki/a na pracownicę/pracownika współpracownicę/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa (dalej również jako PERSPEKTYWY), jako Administratora danych.

Pełna informacja na temat zasad przetwarzania danych przez PERSPEKTYWY – Realizacja obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez PERSPEKTYWY – kandydaci:

Pani/Pana dane osobowe, jako kandydatki/kandydata na pracownicę/współpracownicę pracownika/współpracownika na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przetwarzane będą przez Fundację Perspektywy, z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa (dalej również jako PERSPEKTYWY), jako Administratora danych, w oparciu o następujące przepisy prawa:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO.
 • Ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Fundacja Perspektywy w celu zapewnienia prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz ich właściwego zabezpieczenia stosuje również wewnętrzną Politykę Ochrony Danych Osobowych, a do jej pracowników ma dodatkowo zastosowanie tajemnica zawodowa i/lub służbowa.

Fundacja Perspektywy przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 pkt a i b RODO – dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Fundacji Perspektywy.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, aby przeprowadzić rekrutację na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, czyli celem podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako dysponenta danych. Wysłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłoszenie rozumiane jest jako żądanie uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a tym samym zaakceptowanie faktu przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.
 2. PERSPEKTYWY wymagają od kandydatów podania wyłącznie danych wskazanych w art. 221 1 ustawy kodeks pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe – numer telefonu, adres email, adres zamieszkania – według preferencji kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Przesłanie przez kandydatkę/kandydata w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w punkcie 2 (tzw. danych nadmiarowych, jak np., wizerunek) uważane jest za wyrażenie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, co nie ma wpływu na proces rekrutacji, ani na sposób rozpatrzenia kandydatury.
 4. Dane osobowe kandydatki/kandydata, który nie został wybrany na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania dokumentów aplikacyjnych, chyba, że kandydatka/kandydat wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w trakcie przyszłych procesów rekrutacyjnych. W takim przypadku dane nie zostaną usunięte z elektronicznej bazy danych i będą przetwarzane przez maksymalny okres 2 lat od dnia otrzymania dokumentów aplikacyjnych, celem ewentualnego zaproponowania kandydatce/kandydatowi udziału w kolejnych procesach rekrutacyjnych, które odbędą się we wskazanym wyżej okresie i będą dotyczyły stanowiska, na które aplikowała/aplikował lub zbliżonych stanowisk.
 5. Jeżeli Pani/Pan chce, aby przesłane dokumenty aplikacyjne były uwzględnione w toku przyszłych rekrutacji, na warunkach wskazanych w pkt. 4, prosimy o dodanie w ich treści następującej klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Perspektywy, z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacji na stanowisko …. (wpisać nazwę stanowiska) także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na to samo lub podobne stanowiska.
 6. Jeżeli Pani/Pan zamierza wysłać do PERSPEKTYW dokumenty aplikacyjne, pomimo, że nie jest aktualnie prowadzona przez PERSPEKTYWY żadna rekrutacja, prosimy o dodanie w nich następującej klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Perspektywy, z siedzibą przy ul Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych na stanowisko…. (wpisać nazwę stanowiska) lub podobne stanowiska przez okres dwóch lat od dnia złożenia niniejszej aplikacji.
 7. Dokumenty nie zawierające powyższej klauzuli będą podlegać usunięciu następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu i nie zostaną uwzględnione w żadnej procedurze rekrutacyjnej.
 8. Po otrzymaniu przez PERSPEKTYWY Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych dane osobowe podlegają umieszczeniu w elektronicznej bazie danych.
 9. W przypadku zatrudnienia Pani/Pana na stanowisko wskazane w ogłoszeniu dane osobowe zostaną przekazane także odpowiednim organom zabezpieczenia społecznego oraz organom skarbowym, a w toku zatrudnienia mogą być również przekazane innym instytucjom państwowym i samorządowym, uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom oraz podwykonawcom, w celu realizacji zadań w imieniu Administratora.
 10. PERSPEKTYWY korzystają z oprogramowania Microsoft Corporation. W związku z tym Pani/Pana dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak wyłącznie wyżej wymienionemu podmiotowi w zakresie niezbędnym do korzystania z oferowanego przez niego oprogramowania. Microsoft Corporation stosuje zasady ochrony danych uzgodnione pomiędzy Unią Europejską a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zasady prywatności stosowane w Microsoft są do przeczytania pod tym linkiem (Fundacja Perspektywy nie odpowiada za jego aktualizowanie): https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement#mainmicrosoftaccountmodule
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 12. Ma Pani/Pan ma prawo do żądania od PERSPEKTYW jako Administratora danych:
  a) dostępu do swoich danych osobowych;
  b) sprostowania swoich danych osobowych;
  c) usunięcia swoich danych osobowych;
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  f) przenoszenia swoich danych osobowych.
 13. Ma Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Sprzeciw wobec przetwarzania danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jego wniesieniem.
 15. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt e-mail: rodo@perspektywy.pl