Francesca Cavallo

Francesca Cavallo, the author of a world-wide bestseller, translated into 50 languages and published in over five million copies – the “Good Night Stories for Rebel Girls” series.

Cavallo’s books are pure girl power! The heroines are women from various times, various places of the world, with different histories, professions and skin colours. They have one thing in common: they are Superheroines who can inspire women and girls to realise their dreams and ambitions. No wonder that Geri Stengel from “Forbes” called the “Good Night Stories for Rebel Girls” series a “must-read for every girl and woman.”

Cavallo is an honoured writer (Publisher’s Weekly StarWatch Award, 2018), theatre director (e.g., her project Sferracavalli, the International Festival of Sustainable imagination southern Italy won the financing competition in 2011) and a well-regarded social activist (she had speeches in equality policies and the LGBTQ+ community at the European Council and the Italian Parliament) and a successful businesswoman.

She studied at the University of Milan (liberal studies) and the Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi (a theatre academy in Milan – theatre directing studies). She spent several years living and working in the Silicon Valley, where she created applications for children and created the first-ever iPad periodical for the youngest readers, the „Timbuktu Magazine”, for the Timbuktu Labs startup. It was there where, thanks to a crowdfunding campaign, she published the first volume of the “Good Night Stories for Rebel Girls,” i.e., the most generously financed (she collected over 700 thou. Dollars in 29 days!) original publication in the history of crowdfunding. The book, with short stories of women from different times and places, argues for the need of equality between genders, races, sexual orientations, opinions, and values, battling discrimination, patriarchy, and homophobia.

Francesca Cavallo, autorka światowego bestselleru  – przetłumaczonej na 50 języków i wydana w ponad pięciu milionach egzemplarzy – serii „Good Night Stories for Rebel Girls”.

Książki Cavallo to girl power w czystej postaci! Bohaterkami są kobiety z różnych epok, różnych zakątków świata, o różnych historiach, zawodach i kolorach skóry – łączy je jedno: są Superbohaterkami, które mogą inspirować dziewczyny do realizacji ich marzeń i ambicji. Nic dziwnego, że Geri Stengel z magazynu „Forbes” nazwała serię „Good Night Stories for Rebel Girls” „lekturą obowiązkową każdej dziewczyny i kobiety”.

Cavallo to nagradzana pisarka (Publisher’s Weekly StarWatch Award, 2018), reżyserka teatralna (m.in. jej projekt Sferracavalli, Międzynarodowy Festiwal Równościowej Wyobraźni w południowych Włoszech wygrał w 2011 r. konkurs na dofinansowanie) oraz ceniona działaczka społeczna (występowała z prelekcjami na temat polityki równościowej i społeczności LGBTQ+ m.in. przed Radą Europy i we włoskim parlamencie) i odnosząca sukcesy przedsiębiorczyni.

Studiowała na Uniwersytecie w Mediolanie (liberal studies) i w Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi (uczelnia teatralna w Mediolanie – studia z reżyserii teatralnej). Przez kilka lat mieszkała i pracowała w Dolinie Krzemowej, gdzie w ramach startupu Timbuktu Labs tworzyła aplikacje dla dzieci i opracowywała pierwsze na świecie wydawane na iPada czasopismo dla najmłodszych „Timbuktu Magazine”. To tam w ramach kampanii crowdfundigowej wydała I tom „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek”, czyli najhojniej finansowaną (zebrała ponad 700 tys. dolarów w 29 dni!) oryginalną publikację w dziejach crowdfundingu. W książce w krótkich historiach o kobietach z różnych epok i różnych krajów przekonuje o potrzebie równości płci, ras, orientacji seksualnych, poglądów i wartości, walczy z dyskryminacją, patriarchatem i homofobią.