Kaukaz 2020 – wyścig z Coronavirusem

 

W dniach 27 lutego – 4 marca w Gruzji i Armenii odbyła się promocja Polski jako hubu IT oraz sesje informacyjne na temat stypendiów dla kaukaskich studentek na przyjazd na “Perspektywy Women in Tech Summit 2020” – największe wydarzenie dla kobiet w technologiach w Europie.

 

Misja Kaukaz pomimo trudności związanych z Coronavirusem zakończona została wielkim sukcesem!Podczas intensywnego pobytu w Gruzji i w Armenii, delegacja Fundacji Edukacyjnej Perspektywy miała szansę zanurzyć się w kaukazki świat nowych technologii i przeprowadzić cykl działań promujących Polskę jako HUB IT w ramach finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu DIALOG.

 

Pobyt w Tbilisi rozpoczęła wizyta na Georgian Technical University – najlepszej uczelni inżynierskiej w kraju, podczas której został zaprezentowany program stypendialny dla  gruzińskich studentek*. Kolejnymi przystankami na edukacyjnej mapie Tbilisi były Tbilisi State University oraz Caucasus University. Dzięki uprzejmości władz uczelni, delegacja miała okazję porozmawiać również z samymi studentkami i bezpośrednio opowiedzieć o potencjale Polski jako zagłębia edukacji i badań w zakresie nauk informatycznych oraz zbliżającym się Perspektywy Women in Tech Summit 2020

Jak się okazuje, Gruzja jest silnym graczem w przestrzeni startupów. GITA (Georgia’s Innovation and  Technology Agency’) to nowoczesny hub położony w naturalnym otoczeniu gór oraz terenów zielonych. 

Pierwszy dzień zwieńczyła wizyta w Polskiej Ambasadzie w Tbilisi podczas spotkania reprezentantów polskich uczelni z gruzińskimi alumnami studiów w Polsce, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. 

Kolejny dzień rozpoczął udział w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych (International Education Fair Georgia) – gdzie polskie szkolnictwo wyższe wystąpiło pod wspólnym brandem – Study in Poland„Ready, study go Poland!”. Następnie odbyła wizyta na Ilia State University, oraz  otwarte spotkanie ze studentkami Business and Technology University. 

Dzień zakończył się spotkaniem ze studentkami, które uczestniczyły w Perspektywy Women in Tech Summit 2019, podczas którego podzieliły się swoim doświadczeniem i tym, jak wizyta w Polsce wpłynęła na rozwój ich kariery. 

Drugim przystankiem Kaukaskiej misji był Erewań. Z powodu rosnącego zagrożenia Coronavirusem zostały zamknięte instytucje publiczne, w tym uniwersytety. Niemniej jednak odbyło się spotkanie z Ambasadorem Polski w Armenii, Pawłem Cieplakiem. Nie zabrakło wątków akademickich, delegacja spotkała się w nieformalnych okolicznosciach z Vahramem Akimyan, prorektorem European University, oraz zarządem American University of Armenia oraz przedstawicielką National Polytechnic University of Armenia. 

Dzień zwieńczyło otwarte spotkanie przygotowane przez lokalną organizację Girls in Tech – Armenia w Innovate Study Think Create Space. 

Pobyt na Kaukazie to unikatowe doświadczenie udowadniające wprost, jak wielki potencjał technologiczny kryje się w tym regionie świata, będącym tradycyjnie zapleczem intelektualnym w zakresie  nauk ścisłych dla całego Związku Radzieckiego.

 

 

W latach 2019-2021 Fundacja realizuje projekt pod hasłem Polska – międzynarodowy hub edukacji i badań w zakresie IT (Poland IT Hub for You)”, prowadzony w ramach finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu DIALOG. Celem projektu jest wypromowanie Polski jako zagłębia doskonałej edukacji i badań, a także atrakcyjnego miejsca pracy i kariery w obszarze informatyki.  W ramach programu w 300 studentek z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej przyjedzie do polski na Perspektywy Women in Tech Summit.