Czym są Kierunki Wirusoodporne?

Kierunki „wirusoodporne”

To takie, które w przyszłości pozwolą nam na pracę w zawodach kluczowych dla biznesu i gospodarki. Studenci zdobywają na nich twardą, specjalistyczną wiedzę, co przygotowuje ich na praktyczne wejście w rynek pracy i pozwala im zdobyć tzw. kompetencje transferowalne, czyli umiejętności, które można wykorzystać w różnych zawodach i branżach.

 

Czynniki brane pod uwagę przy analizie, czy dany kierunek może być „wirusoodporny”:

  • Możliwość pracy zdalnej – trend, który wyraźnie się kształtuje w ostatnich latach, a obecnie zdominował rynek. Analizy firm consultingowych oraz dane ze Światowego Forum Ekonomicznego dowodzą, że zarówno dla pracowników, jak i pracodawców jest to bardzo istotny element. Ma on szereg korzyści: w przypadku jeśli nasza praca w większości oparta jest na narzędziach digitalnych, możemy wykonywać ją w każdym miejscu, pod warunkiem dobrego połączenia z internetem. Dzisiejsza sytuacja pokazuje, że branże i firmy, które bez większego problemu przestawiają się na pracę zdalną, zyskują przewagę konkurencyjną, a zawody, które są na takim sposobie pracy oparte, są mniej zagrożone kryzysami. Praca zdalna nie musi też oznaczać pracy w samotności – dzięki prostym technologicznym narzędziom świetnie możemy komunikować się z zespołem

 

  • Kluczowość dla biznesu – ten czynnik mówi nam o tym, czy dany kierunek pozwala na pracę w sektorach biznesu i gospodarki, które są kluczowe. Utrzymanie i projektowanie systemów operacyjnych, zapewnienie ciągłości procesów biznesowych i łańcuchów dostaw, bezpieczeństwo przesyłu danych to przykłady obszarów kluczowych dla biznesu i gospodarki.

 

  • Kompetencje kluczowe w czwartej rewolucji industrialnej – w jednym z ostatnich raportów Światowego Forum Ekonomicznego (tutaj link do analiz WEF można przeczytać, że kluczowe obecnie kompetencje dotyczą pracy w środowisku cyfrowym, kreatywności i umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, krytycznego myślenia, umiejętności analizy danych, szybkości adaptacji rozumianej jako ciągłe uczenie i oduczanie się rzeczy. Eksperci podkreślają również wagę opanowania podstaw programowania.

 

  • Twarda wiedza i kompetencje transferowalne – analizując, czy dany kierunek daje nam wiedzę specjalistyczną, odpowiadamy sobie na pytanie o to, czy praktycznie przygotowuje do rozwiązywania problemów. Czy pozwala zdobyć twardą wiedzę oraz umiejętności korzystania z narzędzi, programów systemów. Czy rozwijamy kompetencje (np. analiza danych, zarządzanie projektem, praca w zespole etc), które będą nam potrzebne w różnych zawodach/branżach.

 

Już 23 kwietnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie – Dziewczyny na Politechniki! Kierunki Wirusoodporne – czyli co studiować, żeby zawsze mieć dobrą pracę?”

Rejestracja na www.dziewczynynapolitechniki.pl/online

 

Joanna Koper

Mentor edukacyjno-zawodowy, psycholog. Od ponad 10 lat związana z edukacją i biznesem – pracuje jako doradca, trener i project manager. Koordynator Perspektywy Women in Tech Summit (www.womenintechsummit.pl), certyfikowany trener FRIS