I Ty możesz zostać wynalazcą!

23 marca 2018 r.
Spotkanie uczniów z młodymi wynalazcami